Pelasgii – valahi înveşniciţi în mitul Blajinilor

17 Iul
Pelasgii – valahi înveşniciţi în mitul Blajinilor
Studiul urmăreşte a evidenţia cercetarea mitului Blajinilor, ca unul dintre relicvele spirituale ancestrale transmise urmaşilor valahi, descendenţii direcţi ai pelasgilor. Întreg demersul înscrie intenţia de continuitate şi permanenţă a pelasgilor protoantici, cu nucleul de formare în zona carpato-dunăreană, pornind de...
Read more »